Medische hulpmiddelen

Ook voor incontinentie-, wond- en diabetestestmaterialen kunt u in de meeste gevallen bij ons of bij een van onze zorgpartners terecht.

"Misschien heeft u een korte, algemene vraag over wondzorg? Dat kan aan de balie. Heeft u een meer persoonlijke vraag over bijvoorbeeld Incontinentiemateriaal, dan nemen we graag de tijd voor u in de spreekruimte."
diabet
diaper
band

Belangrijke oproep!

Voor incontinentie-, stoma-, diabetes- en in sommige gevallen ook wondzorg sluit uw zorgverzekeraar contracten met landelijke leveranciers. Sommige hulpmiddelenleveranciers geven aan ook uw medicatie te kunnen leveren. Wij raden u dat ten zeerste af! Om een compleet beeld te hebben van uw medische zorg, is het belangrijk dat u zowel de medische hulpmiddelen als uw medicatie bij dezelfde apotheek betrekt. Uw medicatiebewaking wordt daarop namelijk gebaseerd.

Het is dus voor uw veiligheid van groot belang dat wij het beeld rondom uw medicatiegebruik compleet houden. Alleen zo kunnen wij de medicatieveiligheid garanderen.

Icon