Samen voor verantwoord medicijngebruik

Onjuist of niet zinvol gebruik kan ervoor zorgen dat de behandeling niet slaagt. En meer algemeen leidt het tot ziekenhuisopnames, sterfgevallen, milieuschade en premiestijgingen in de zorg. Daarom geven wij instructie aan de balie en houden wij medicijngesprekken.

Al sinds 2004 kunt u als patiënt uw ervaringen met medicijnen delen via het Meldpunt Medicijnen. In de afgelopen jaren zijn er zo’n 35.000 meldingen binnen gekomen. Die gingen in bijna de helft van de gevallen over bijwerkingen. Zo’n 8% had betrekking op praktische zaken, die rechtstreeks de medicatieveiligheid beïnvloeden. Bijvoorbeeld dikke oogdruppels die het effect van de behandeling verminderen of medicijnen die patiënten niet nemen vanwege een hoge bijbetaling. Daarnaast leveren ook medicatiestrips problemen op, waardoor de medicijnen niet of onvoldoende ingenomen worden. Ook de vieze smaak van medicijnen kan de therapietrouw in de weg staan. Tenslotte blijken leveringsproblemen regelmatig een belemmering voor een goede behandeling te zijn.

Bijwerkingen of ervaringen melden

Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Heeft u last van een bijwerking? Of ging er iets niet goed met het gebruik van het medicijn? Meld uw ervaringen bij ons aan de balie. U kunt ook melding maken bij hetMeldpunt Medicijnen.

Het Meldpunt Medicijnen verzamelt ervaringen met medicijnen en werkt samen met het Lareb, het Nederlands Bijwerkingen Centrum. Doel is medicijngebruikers inzicht te geven in hun medicijngebruik. Bijwerkingen worden sneller herkend en medicijngebruikers geven elkaar tips.

Druppels zijn te dik. Als er eindelijk een druppel uit het te stugge en harde flesje is gekomen zijn het er vaak meteen 2 of 3 druppels. De druppels zitten na het knipperen van het oog meteen in de wimpers vast.
De doordrukstrips zijn zo stug. Kost me veel moeite om de tablet eruit de drukken.
Therapietrouw

Therapietrouw is de mate waarin u als patiënt de behandeling uitvoert zoals afgesproken met de zorgverlener. Therapietrouw is belangrijk want het zorgt voor betere resultaten van de ingezette therapie en drukt ook de zorgkosten. Veel patiënten wijken bewust of onbewust af van de met de zorgverlener afgesproken behandeling. Daar zijn verschillende oorzaken voor. Soms vergeten mensen het. Daarom hebben wij in de apotheek bijvoorbeeld de medicijnrol. Heeft u meerdere geneesmiddelen en is het innameschema lastig? Dan kan deze rol een uitkomst zijn. Deze rol helpt om op tijd de juiste hoeveelheid geneesmiddelen in te nemen. Als de arts toestemming geeft, vergoedt de zorgverzekeraar deze medicijnrol.

Lees meer

Wanneer geldt uw eigen risico en wanneer moet u bijbetalen?

Haalt u een medicijn op in de apotheek? Dan wordt dit meestal vergoed door uw zorgverzekeraar. Let op: de eerste € 385 betaalt u zelf.

De medicijnen werden vergoed, maar nu moeten we vanwege een extreme prijsverhoging per kwartaal een flinke eigen bijdrage betalen.
BRON: apotheek.nl
Medicijngesprek

Verkeerd medicijngebruik komt vaker voor bij mensen die meer dan vijf medicijnen gebruiken. Daarom stelt de Inspectie voor de Volksgezondheid als eis dat de apotheek een controlegesprek met u voert. Dat kan in de apotheek of bij u thuis.

Lees meer

Leveringsproblemen van medicijnen

Soms is uw middel niet leverbaar. En dat kan leiden tot vervelende situaties. We hebben in Nederland te maken met grote medicijntekorten. We leggen u uit hoe dat komt.

Lees meer

Gebruik dit middel al 30 jaat met succes. Nu niet meer leverbaar.
Eindelijk na jaren van zoeken het perfecte middel gevonden, maar helaas al driekwart jaar niet meer leverbaar.
Prima tablet, bij maagproblemen, maar schandalig dat het niet leverbaar is.
BRON: medicijngebruik.nl
Onze tips voor verantwoord medicijngebruik:
  1. Wees alert op bijwerkingen van medicijnen, meld ze ons.
  2. Zijn er problemen met het dagelijks toedienen van de medicijnen? Vraag ons om de medicijnrol.
  3. Voorkom verrassingen aan de balie: ga na welke medicatie u vergoed krijgt en welke niet.
  4. Gebruikt u meer dan vijf geneesmiddelen? Vraag dan een medicijngesprek aan.
  5. Laat u goed door ons voorlichten over het alternatieve geneesmiddel bij leveringsproblemen.

“Onjuist of niet zinvol gebruik kan ervoor zorgen dat de behandeling niet slaagt. En meer algemeen leidt het tot ziekenhuisopnames, sterfgevallen, milieuschade en premiestijgingen in de zorg. Daarom geven wij instructie aan de balie en houden wij medicijngesprekken. ”

https://www.medicijngebruik.nl
https://www.meldpuntmedicijnen.nl/about
https://www.apotheek.nl
Vragen?
E [email protected]
Icon