Palliatieve zorg: rust en comfort door professionele medicijnzorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte in de laatste levensfase. Rust en comfort bieden, dat is waar het zorgverleners hier vooral over gaat. De apotheek vervult een cruciale rol. Op World Palliative Care Day is er aandacht voor de rol van mantelzorgers en zorgverleners.

Intensief en emotioneel

Voor de patiënt zelf is de palliatieve fase intensief, dat geldt ook voor de mantelzorger. Niet alleen vraagt deze periode om intensieve zorg, om uiterste zorgvuldigheid, het is natuurlijk ook een emotionele fase. De arts, apotheker en thuiszorg overleggen veelvuldig over bijvoorbeeld de inzet van pijnstillende medicatie. Dat kan via tabletten, of pleisters maar ook via een pompje. De apotheker voert ook overleg met de mantelzorger.

Wat streeft de apotheek na?

De apotheek wil er vooral voor zorgen dat de lokale farmaceutische zorg direct beschikbaar is, als dat nodig is en zo nodig meedenken in maatwerk oplossingen. Dat heeft waarde, vooral voor deze groep patiënten. Onze apotheken waarborgen 24/7 beschikbaarheid van medicatie en denken mee bij complexe behandelvraagstukken.

Medicatie bij palliatieve zorg

Middelen die veel worden gebruikt bij palliatieve zorg zijn midazolam en opioden. Midazolam heeft een slaapopwekkende werking. Het maakt de patiënt rustiger, minder angstig en het ontspant spieren.

Opioden zijn sterke pijnstillers. We kennen ze ook als morfine-achtigen. Denk aan oxycodon, fentanil en methadon.

Meer weten over palliatieve zorg?
Raadpleeg onze rubriek ‘Apotheekthema’s’.
Icon