Verantwoord medicijngebruik

In 2020 zijn ongeveer 14.000 incidenten gemeld bij verkeerd medicijngebruik. Onjuist of niet zinvol gebruik kan ervoor zorgen dat de behandeling niet slaagt. En meer algemeen leidt het tot ziekenhuisopnames, sterfgevallen, milieuschade en premiestijgingen in de zorg. Daarom geven wij instructie aan de balie en houden wij medicijngesprekken.

Al sinds 2004 kunt u als patiënt uw ervaringen met medicijnen delen via het Meldpunt Medicijnen. In de afgelopen jaren zijn er zo’n 35.000 meldingen binnen gekomen. Die gingen in bijna de helft van de gevallen over bijwerkingen. Zo’n 8% had betrekking op praktische zaken, die rechtstreeks de medicatieveiligheid beïnvloeden. Bijvoorbeeld dikke oogdruppels die het effect van de behandeling verminderen of medicijnen die patiënten niet nemen vanwege een hoge bijbetaling. Daarnaast leveren ook medicatiestrips problemen op, waardoor de medicijnen niet of onvoldoende ingenomen worden. Ook de vieze smaak van medicijnen kan de therapietrouw in de weg staan. Tenslotte blijken leveringsproblemen regelmatig een belemmering voor een goede behandeling te zijn.

Lees meer op apotheekthema Verantwoord medicijngebruik.

Icon