Palliatieve zorg: rust en comfort door professionele medicijnzorg

Palliatieve zorg is de zorg voor mensen met een ongeneeslijke ziekte in de laatste levensfase. Rust en comfort bieden, dat is waar het zorgverleners hier vooral over gaat. De apotheek vervult een cruciale rol: 24/7 lokale beschikbaarheid van medicatie, dat is belangrijk.

Intensief en emotioneel

Voor de patiënt zelf is de palliatieve fase intensief, dat geldt ook voor de mantelzorger. Niet alleen vraagt deze periode om intensieve zorg, om uiterste zorgvuldigheid, het is natuurlijk ook een emotionele fase. De arts, apotheker en thuiszorg overleggen veelvuldig over bijvoorbeeld de inzet van pijnstillende medicatie. Dat kan via tabletten, of pleisters maar ook via een pompje. De apotheker voert ook overleg met de mantelzorger.

Wat streeft de apotheek na?

De apotheek wil er vooral voor zorgen dat de lokale farmaceutische zorg direct beschikbaar is, als dat nodig is. Dat heeft waarde, vooral voor deze groep patiënten. Onze apotheken waarborgen 24/7 beschikbaarheid van medicatie. Middelen die veel worden gebruikt bij palliatieve zorg zijn midazolam en opioden. Midazolam heeft een slaapopwekkende werking. Het maakt de patient rustiger, minder angstig en het ontspant spieren.

Opioden zijn sterke pijnstillers. We kennen ze ook als morfine-achtigen. Denk aan oxycodon, fentanil en methadon.

BRON: apotheek.nl
Misvatting

Het is een misvatting dat palliatieve zorg synoniem is voor terminale zorg. Palliatieve zorg kan langdurige zorg zijn, soms jarenlang. Zeker in het geval van bijvoorbeeld chronische aandoeningen als COPD, hartfalen, en sommige oncologische en neurologische aandoeningen. Anders dan vaak gedacht wordt, heeft palliatieve zorg betrekking op veel meer aandoeningen dan alleen kanker.

BRON: oncoline.nl
“De apotheker streeft ernaar om samen met mantelzorger, arts en thuiszorg te zorgen voor maximale rust en comfort voor de patiënt. Kwaliteit van leven is het gezamenlijk vertrekpunt in de zorg.”
Mantelzorg
Organisaties binnen de palliatieve zorg
BRON: oncoline.nl

Vragen?

E [email protected].

Icon